Ostatnie posty

Archiwum

Kategorie

Wojna

Rodzaje sił zbrojnych

Napisany dnia: Luty 10, 2015

Siły zbrojne, nazywane również armią oraz wojskiem są siłami i środkami, które są skierowane przez państwo do ochrony jego interesów. Do armii należy prowadzenie walki zbrojnej, obrona. Siła państwa nie jest jednolita, składa się ona z różnorodnych wojsk i służb. Armie to bardzo zżyte ze sobą grupy, posiadają własne stowarzyszenia, a także służby medyczne czy instytucje edukacyjne. Oczywiście struktura wojska może być zróżnicowana ze względu na kraj, który chroni. Można jednak siły zbrojne podzielić ze względu na kilka kategorii.

 

Pierwszą z nich jest skład. Wymienimy tutaj wojsko z poboru, czyli armia, która bazuje przede wszystkim na powszechnym obowiązku odbywania służby przez mężczyzn, którzy spełniają przy tym określone kryteria. Mamy również wojsko zawodowe, czyli złożone z mężczyzn, którzy do armii wstępują dobrowolnie i pełnią służbę przez określony czas, otrzymując za to odpowiednie wynagrodzenie. Istnieje jeszcze wojsko najemne, które jest podobne do armii zawodowej, jednak w jej składzie można wyróżnić przede wszystkim obcokrajowców. 

Kategoria: Schrony i bunkry | Komentowanie nie jest możliwe

Wojska lądowe

Napisany dnia: Luty 7, 2015

Wojska lądowe są jednym z typów sił zbrojnych. Armia ta jest przygotowana do wykonywania zadań operacyjnych, głównie na obszarze lądowym. Do zadań wojska lądowego należy obrona granic lądowych, bądź też w razie konieczności, atak na ziemię wroga, poprzez bezpośrednie wkroczenie. Wojska lądowe również posiadają swoje określone struktury. W skład tej armii wchodzą wojska operacyjne, wojska obrony terytorialnej, a także instytucje podporządkowane.

 

W okresie pokoju, do zadań wojsk lądowych należy utrzymanie jednostek, które po odpowiednim przygotowaniu, mają możliwość uczestniczenia w walce z sytuacją kryzysową w ramach pokojowych misji. Angażują się również w przezwyciężanie skutków klęsk żywiołowych, katastrof, niosą również pomoc humanitarną. W sytuacjach kryzysu, jednostki zapewniają swobodę operacyjną i wspierają działania wojsk sojuszniczych. Rozwijając się operacyjnie i realizując zadania pogotowia, mają szansę lepszego przygotowania do operacji obronnych granic państwa. Poza wojskami lądowymi, mamy jeszcze marynarkę wojenną i lotnictwo. 

Kategoria: Schrony i bunkry | Komentowanie nie jest możliwe

Marynarka wojenna

Napisany dnia: Luty 4, 2015

Marynarka wojenna jest tą grupą sił zbrojnych państwa, do której należy przede wszystkim obrona granic morskich oraz wybrzeża państwa. Prowadzi również działania wojskowe na morzach oraz oceanach. W skład armii, poza okrętami, wchodzi również morskie lotnictwo wojskowe, bazy morskie oraz duża liczba służb pomocniczych. W historii, armie wielu państwa uległy przeobrażeniom. Znaczne zmiany przyniosła między innymi II wojna światowa, wskutek której likwidacji uległa marynarka niemiecka, japońska, francuska i włoska, które do tej pory stanowiły ogromną potęgę.

 

Po II wojnie, czyli największym konflikcie zbrojnym w historii ludzkości, jedynymi wartościowymi marynarkami wojennymi zostały brytyjska oraz amerykańska. W wyniku masowej produkcji okrętów, na potrzeby właśnie wojenne, do dnia dzisiejszego, marynarka Stanów Zjednoczonych jest najsilniejszą marynarką na świecie. Utrzymuje ona znaczną przewagą nad innymi państwami, między innymi dzięki dużej liczbie flot lotniskowców. Państwa zachodniej Europy odstąpiły od utrzymywania kosztownych flot wojennych.

Kategoria: Schrony i bunkry | Komentowanie nie jest możliwe

Czym jest wojna

Napisany dnia: Luty 1, 2015

Wojna jest konfliktem zbrojnym, do którego dochodzi pomiędzy państwami, grupami etnicznymi lub społecznymi. Znając historię świata i Polski, każdy wie, że wojna właściwie towarzyszyła ludzkości od zawsze. Choć najbardziej przywiązujemy wagę do I i II wojny światowej, w historii odbyło się wiele mniejszych, choć również tragicznych w skutkach wojen. Większość wojen to konflikty, które były długotrwałe, rozciągnięte w czasie, sięgające nawet kilkudziesięciu lat.

 

Z punktu widzenia prawa, wojna jest zerwaniem stosunków pokojowych pomiędzy przynajmniej dwoma krajami oraz zmiana stosunków na wojenne. Większość przypadków rozpoczyna się od oficjalnego wypowiedzenia wojny przez jedną ze stron. Cechą charakterystyczną wojny jest wystąpienie konfliktu zbrojnego oraz innych wrogich aktów. Konflikt zbrojny jest jednak pojęciem szerszym od pojęcia samej wojny. W definicji konfliktu mieści się bowiem wszelkiego typu walka zbrojna pomiędzy dwoma krajami, nawet w sytuacji, kiedy wojna nie została wypowiedziana przez jedno z państw w sposób oficjalny. 

Kategoria: Schrony i bunkry | Komentowanie nie jest możliwe

Rodzaje wojen

Napisany dnia: Styczeń 28, 2015

Wojna, czyli konflikty zbrojne mogą mieć różnorodne uwarunkowania i podłoża. Konflikty dzieli się jednak również ze względu na rodzaje wojen. Można w tym miejscu wyróżnić szereg typów, które posiadają swoje cechy charakterystyczne. Pierwszą z nich jest wojna światowa, która swoim zasięgiem obejmuje większość państwa z mapy świata. Możemy wymienić również wojny błyskawiczne, która są uderzeniem wojskowymi siłami zbrojnymi na dany kraj. Takiego rodzaju konflikty rozpoczynają się bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny przez jedną ze stron.

 

Typ wojny zastępczej charakteryzuje się tym, że państwa rozstrzygają konflikty, działając na terytorium państwa trzecich, czyli na ziemiach, które nie należą do żadnej ze stron biorącej udział w konflikcie. Możemy wymienić również wojny biologiczne, w których bronią są głównie mikroorganizmy. Jednym z najniebezpieczniejszych typów wojny jest totalna, która cechuje się maksymalnym zaangażowaniem społeczeństwa i poświęceniu posiadanych zasobów gospodarczych. 

Kategoria: Schrony i bunkry | Komentowanie nie jest możliwe


« Poprzednie